Jak zobrazím dotaz SQL SELECT odeslaný PHPCG k sestavení seznamu READ?

Dotaz READ List SELECT je odeslán hlavní třídou vaší tabulky v admin/class/crud/YourTable.php.


Odhalení dotazu SELECT

Dotaz SQL odeslaný na server za účelem získání odpovídajících záznamů závisí na několika parametrech:

  • Práva uživatele k aktivnímu stolu
  • Aktivní filtry
  • Vztahy (včetně práv uživatele k souvisejícím tabulkám)
  • Třídění
  • Stránkování

PHPCG tyto parametry analyzuje a sestaví dotaz za vás.


Zobrazení dotazu SQL na stránce (pro účely ladění):

  1. Otevřete hlavní třídu tabulky(admin/class/crud/YourTable.php).
  2. Odkomentujte následující řádek:
    // echo $qry_start . $qry_restriction . $active_filters_join_queries . $filters_where_qry . $qry_sorting;

Hlavní stránka výukového programu PHP CRUD