Jak předfiltrovat seznam READ správce Bootstrap?

Seznamy filtrů READ jsou uloženy v PHP $_SESSION.


Registrace hodnoty filtru pro předběžné filtrování seznamu tabulky READ:

Hlavní třída filtrů je admin/class/crud/ElementsFilters.php

Tato třída PHP spravuje všechny věci týkající se filtrů: vytváří formuláře filtrů, registruje odeslanou hodnotu filtru a vytváří dotaz JOIN filtru tabulky.


Všechny filtry jsou uloženy v souboru PHP $_SESSION s následující konvencí pojmenování:

// "table" is your DB table name
// "fieldname" is your DB field name
$_SESSION['filters-list']['table_filter_fieldname']

Například pokud máte tabulku s názvem "customer" a chcete předem filtrovat pole "firstname":

$_SESSION['filters-list']['customer_filter_firstname'] = 'John';

Obnovení hodnoty filtru tak, aby se zobrazily všechny záznamy:

Výchozí hodnota filtru je "vše".

$_SESSION['filters-list']['customer_filter_firstname'] = 'all';

Hlavní stránka výukového programu PHP CRUD