Generátor CRUD PHP - Dokumentace

PHPCG je generátor CRUD vyvinutý v čistém jazyce PHP pro vytvoření kompletního administračního panelu Bootstrap pomocí vizuálního uživatelského rozhraní.

PHPCG je vhodný jak pro neprogramátory, tak pro pokročilé programátory PHP, kteří budou mít přístup k čistému a přehlednému kódu, aby mohli využít veškerý jeho potenciál.

PHPCG dokáže analyzovat vaši databázi a inteligentně extrahovat tabulky, pole a všechny typy vztahů.

Mechanismus CRUD je založen na PHP PDO a má plnou podporu následujících relačních systémů správy databází (RDBMS):

 • MySQL

  MySQL
 • MariaDB

  MariaDB
 • Oracle

  Oracle
 • Firebird

  Firebird
 • PostgreSQL

  PostgreSQL

Analyzovaná data z db pak můžete použít k vytvoření panelu pro správu uživatelů:

 • Stránkované seznamy (CRUD READ)
  • filtrování záznamů, včetně interních/externích relačních tabulek.
  • třídění
  • pokročilá editace na místě (text, výběr, logická funkce, datum a čas,...)
  • vnořené tabulky
  • externí datové tabulky (externí vztahy)
  • export do formátů Excel/CSV/PDF/PRINT
 • Vytváření a aktualizace formulářů (CRUD CREATE/UPDATE)
  • formuláře vytvořené pomocí nástroje PHP Form Builder, který je známý svou robustností a spolehlivostí.
  • Všechny typy polí
  • Automatická integrace nejlepších zásuvných modulů jQuery pro zlepšení uživatelského prostředí (vlastní výběr a rádio, textový editor, nahrávání souborů, výběry, ...).
  • rozevírací seznamy s inteligentním a přizpůsobitelným obsahem
  • nahrávání souborů/obrázků s možností ořezu/změny velikosti a přizpůsobitelného generování miniatur.
  • automatická validace podle typu přizpůsobitelných dat.
  • efektivní a přehledné rozvržení - možnost seskupit pole do 2 a 3 sloupců
 • Odstranění formulářů (CRUD DELETE)
  • Kaskádové mazání závislých záznamů
  • Zobrazení počtu závislých záznamů, které budou odstraněny.

Rychlé tipy

Zde je krátké prezentační video, které ukazuje, jak generátor CRUD PHP funguje od A do Z.

Pro vytvoření relační databáze doporučujeme podívat se na:

Požadavky

Požadavky na server

 • PHP 7.4+ s ovladačem PDO, povolenými rozšířeními mb_string a curl.
  Rozšíření PHP curl musí být autorizováno pro odesílání požadavků na licenční server.
 • Server Apache s povoleným modulem Rewrite
  NEBO
  NGINX | Server Microsoft IIS s pravidly přepisování přidanými do konfiguračního souboru.
 • Databáze MySQL, MariaDB, Oracle, Firebird nebo PostgreSQL.
 • Znakové sady PHP a databáze musí být nastaveny na "utf8" nebo jejich varianty (utf8_general_ci, utf8mb4, ...).

Struktura databáze

Pojmenování tabulek a polí

Vaše tabulky a pole musí tyto standardy respektovat:

 • Názvy tabulek a polí musí obsahovat pouze následující znaky:
  • Malá / velká písmena
  • Podtržítka
  • Čísla
 • Název tabulky nebo pole nesmí začínat číslicí.
 • Typy polí musí být správně nastaveny s datovými typy, které obsahují.

Další podrobnosti naleznete na stránce Požadavky na databáze a osvědčené postupy.

Struktura balíčku

Legenda:

*
Vyžadováno na produkčním serveru

Rychlý start

O místním a výrobním pracovním postupu

Složka "generator" je nutná pouze k vytvoření a úpravám panelu správce Bootstrap.


 • Pokud používáte místní server + vzdálený server ("produkční server"):
  Můžete buď:
  • použít místní generátor k vytvoření panelu správce a poté nahrát složky "admin" a "conf" na vzdálený server.
  • vytvořit panel správce přímo z produkčního serveru.
  Doporučeným způsobem je 2. způsob.
 • Pokud nepoužíváte místní server:
  Nahrajte všechny požadované složky a vytvořte svůj panel správce CRUD přímo ze vzdáleného generátoru.

Další informace naleznete v tutoriálu o místních/vzdálených serverech.


Proces instalace Otevřete výukový program

 1. 1

  Nahrajte požadované* složky na server, jak je popsáno v části"struktura balíčku".

  Pokud nainstalujete generátor PHP CRUD do podsložky

  (jinými slovy, pokud složky admin, class, conf, generator, ... nejsou v kořenovém adresáři projektu),
  musíte upravit admin/.htaccess, abyste se vyhnuli chybám 404:

  1. otevřete soubor /admin/.htaccess v editoru kódu.
  2. přidejte podsložku do pravidla RewriteRule.
   Například: RewriteRule . /vaše_složka/admin/index.php [QSA,L]
 2. 2Otevřete instalační program - install/index.php - v prohlížeči.
  Pokud používáte lokální server + vzdálený server, musíte instalační program spustit na obou.
  Více informací naleznete v části Instalace/Registrace

  Budete muset zadat nastavení připojení k databázi pro localhost nebo produkční server + základní obecné informace
  .
 3. 3 Nyní je vše připraveno k vygenerování administračního panelu pomocí generátoru CRUD.
  Otevřete generátor - generator/generator.php
  - v prohlížeči.

Instalace/registrace

Pokud používáte místní server + vzdálený server, musíte instalační program spustit na obou.

Co dělá instalační program?

Instalační program:

 • Testuje kompatibilitu vašeho serveru ( verze PHP, dostupné moduly, bílá práva, ...).
 • Testy a registrace pověření pro připojení k databázi
 • Kontroluje a registruje váš řidičský průkaz
 • Vytvoří tabulku MySQL s nastavením licence

Pokud se vyskytne jakákoli chyba

Stejně jako u každého programu PHP se mohou během instalace nebo prvního spuštění vyskytnout problémy.
To neznamená, že je program nefunkční, ale spíše to, že je třeba správně nakonfigurovat server, abyste jej mohli používat.

Pokud by se to stalo:

 1. Nejprve zkontrolujte, zda váš server splňuje požadavky (verze PHP, povolený přepis, ...).
 2. Všechny běžné chyby a jejich opravy jsou vysvětleny v Centru nápovědy.

Pokud stále potřebujete pomoc, přečtěte si tyto připomínky a poté nás kontaktujte.

Pokud hledáte řešení konkrétních otázek:

Stránka s návody nabízí mnoho návodů krok za krokem, psaných nebo ve formě videa, které odpovídají na nejčastější situace, např.:

Konfigurace

Konfigurace CORE

Nic zde neměňte, pokud nevíte, co děláte.

Konfigurace USER (Obecná nastavení)

Tento soubor obsahuje některá globální nastavení, která lze upravit.

Chcete-li tato nastavení změnit, otevřete generátor v prohlížeči a klikněte na kartu Konfigurace.

Projekt

Název webové stránky
Název projektu zobrazený v záhlaví panelu správce.
Logo správce
Logo vašeho projektu se zobrazí v záhlaví panelu správce.

Zabezpečení

Uzamčení generátoru
Umožňuje uzamknout/odemknout přístup ke generátoru.
Pokud je generátor uzamčen, je přístup chráněn identifikační stránkou. Pro přístup je třeba zadat e-mail a kód nákupu.

Ladění

Zobrazení chyb databáze
Zvolte "Ano", chcete-li zobrazit podrobnosti, když dotaz do databáze narazí na chybu.
Simulace a ladění
Pokud je tato možnost povolena, budou všechny dotazy na vložení/aktualizaci/odstranění simulovány (NEvykonány) a na obrazovce se zobrazí podrobnosti všech dotazů do databáze.

Sledování chyb PHP

Povolení sledování chyb PHP ERRORS
zvolte "Ano", chcete-li povolit monitorování chyb PHP a obdržet e-mail pokaždé, když se v panelu správce vyskytne chyba.
ÚROVEŇ CHYB
K dispozici jsou 3 úrovně chyb: UPOZORNĚNÍ + VAROVÁNÍ + FATÁLNÍ|NEZNÁMÁ CHYBA, VAROVÁNÍ + FATÁLNÍ|NEZNÁMÁ CHYBA, FATÁLNÍ|NEZNÁMÁ CHYBA.
E-mail
E-mailová adresa (adresy), na kterou (které) mají být chyby odeslány.

Styly

Téma Bootstrap
V rozevíracím seznamu vyberte jeden z mnoha dostupných motivů.
Styl navigačního panelu
Styl horní navigační nabídky panelu správce.
Styl postranního panelu
Styl postranního panelu správce.
Třída CSS filtrovaných sloupců
Na panelu správce jsou filtrované sloupce označeny konkrétním stylem podle vašeho výběru. Zde můžete zadat třídu CSS Bootstrap a upravit neprůhlednost. Například: bg-danger bg-opacity-10
Styl vybírání data a času
Styl voličů data a času ("Výchozí" nebo "Material Design").
Třída Výchozí tlačítka
Třída CSS Bootstrap pro sekundární tlačítka panelu administrace. Například: text-bg-light
Výchozí pozadí nadpisů tabulek
Třída CSS Bootstrap pro nadpisy tabulek v panelu administrace. Například: text-bg-dark

Uživatelské rozhraní (UI)

Pozice tlačítek správce ACTION
Zvolte, zda se mají tlačítka pro úpravu záznamů (zobrazení/editace/odstranění) zobrazovat vlevo nebo vpravo v seznamech správce READ.
Povolení možnosti měnit styly z panelu správce
Pokud je tato možnost povolena, může si každý uživatel zvolit vlastní téma a barvy navigačního panelu. Jeho preference jsou uloženy v prohlížeči a neovlivňují ostatní uživatele.
Povolení filtrů
Když uživatel panelu správce nastaví filtr, může být filtr použit okamžitě nebo po kliknutí na tlačítko "filtrovat", jak si přejete.
Sbalení neaktivních kategorií postranního panelu
Zvolte, zda se má postranní panel správce chovat jako akordeonové menu, nebo zda může zůstat rozbaleno několik kategorií najednou.
Zobrazení datových tabulek
Zvolte, zda chcete zobrazit data tabulky ve viditelné části stránky s vnitřním posuvníkem, nebo v tabulce s neomezenou výškou pomocí posuvníku prohlížeče.
Zobrazit výsledky vyhledávání
Zobrazení všech výsledků vyhledávání na jedné stránce nebo pomocí stránkovaných výsledků.
Omezení hesla pro nové uživatelské účty
Zvolte minimální úroveň zabezpečení pro hesla uživatelů správce.

Nastavení jazyka

Jazyk
Hlavní jazyk ovládacího panelu správce.
Překlad data a času pro seznamy správců
Nastaví funkci PHP Locale::setDefault pro automatický překlad dat v jazyce PHP.
Časové pásmo
Vaše časové pásmo
Jazyk sběračů data a času
Dostupné jazyky jsou umístěny v class/phpformbuilder/plugins/pickadate/lib/compressed/translations/.
Jazyk pro ověřování formulářů Live (JavaScript)
Dostupné jazyky jsou umístěny v class/phpformbuilder/plugins/formvalidation/js/locales.
Jazyk pro validaci formulářů na straně serveru (PHP)
Dokumentaci k nástroji PHP Form Builder naleznete zde: https://www.phpformbuilder.pro/documentation/class-doc.php#php-validation-multilanguage .

Generátor CRUD

Ochrana přístupu do generátoru pomocí přihlašovací stránky

K ochraně přístupu ke generátoru:

 1. Otevřete generátor - generator/generator.php - v prohlížeči.
 2. Otevřete kartu Konfigurace
 3. Nastavte možnost Uzamknout generátor na hodnotu Ano
 4. Hotovo - po otevření souboru generator/generator.php v prohlížeči. Budete přesměrováni na přihlašovací stránku.
  Pro přihlášení zadejte svůj registrační e-mail a kód nákupu.

Hlavní panel

Po otevření generátoru CRUD získáte přístup ke všem jeho hlavním funkcím.

Vyberte tabulku, kterou chcete nakonfigurovat, a poté klikněte na jedno ze tří dostupných tlačítek pro vytvoření nebo úpravu správcovského seznamu pro čtení, vytvoření/aktualizaci formulářů nebo odstranění formuláře pro vybranou tabulku.

Hlavní stránka aplikace také umožňuje přístup k instalaci modulu ověřování, nástroji pro porovnávání/spojování souborů, organizaci navigačního panelu správce a globální konfiguraci.

PHP CRUD Generator Main screen

Přečtěte si seznamy

Na této kartě můžete nastavit vše, co potřebujete k vytvoření seznamu čtení vybrané tabulky.
Další informace naleznete v tomto návodu, který krok za krokem ukazuje, jak vytvořit seznamy čtení na panelu správce.

PHP CRUD Generator Read Lists

Seznamy filtrů

Add Filter

Chcete-li přidat nový filtr, klikněte na tlačítko"Přidat filtr" ve formuláři generátoru seznamů ke čtení.

Do seznamu se přidá nový filtr.

PHPCG nabízí dva typy filtrů:

Jednoduché filtry

Stačí v rozevíracím seznamu vybrat pole, které chcete filtrovat.

Pokročilé filtry

Užitečné jsou pokročilé filtry:

 • pokud chcete v rozbalovacím seznamu správce zobrazit dvě nebo více hodnot.
  Například se zobrazí jméno a příjmení a filtrovanou hodnotou je ID.
 • pokud chcete filtrovat hodnoty z externích vztahů.

Pro použití pokročilých filtrů je nutné zadat parametry dotazu se spoji.

K dispozici je tlačítko nápovědy, které vám pomůže sestavit dotaz, a také tlačítko náhledu, které umožňuje zobrazit vygenerovaný rozbalovací seznam a zkontrolovat jeho platnost.

Zde najdete návod, který ukazuje, jak s filtry zacházet.

K sestavení požadavků doporučujeme vynikající software FlySpeed SQL Query.


Odstranit formuláře

Vždy nejprve vytvořte zobrazení seznamu a poté formuláře.

PHPCG Delete Forms

Podrobné vysvětlení naleznete v tutoriáluOdstranit formuláře.


Panel správce Bootstrap

Motiv a barvy panelu správce

Na kartě Konfigurace generátoru CRUD můžete zvolit téma Bootstrap a barvy navigačního panelu.

Každý uživatel administračního panelu si pak může individuálně zvolit v administraci a podle svých preferencí preferované téma a barvy, které se použijí pouze v jeho vlastním prohlížeči (uloží se jako soubory cookie).

Motivy Bootstrap a CSS

Pokud jste vývojář a používáte Gulp + SASS, máte k dispozici zdrojové soubory, které jsou připravené k použití a přehledné:

UživateléSASS: k dispozici jsou všechny zdroje SASS

Uživateléaplikace Gulp: Stáhněte si generátor PHP CRUD Gulp na Githubu a upravte a zkompilujte své zdrojové soubory SCSS.

Přečtěte si tento návod o přizpůsobení panelu správce.

Přístup, ochrana a přihlášení

Dokud nemáte nainstalovaný a aktivovaný modul ověřování (přihlašování), je přístup k panelu správce veřejný.

Chcete-li vstoupit do panelu správce, otevřete /admin/home?lang=cs

Pokud narazíte na chybu 404, najdete příčinu a řešení v centru nápovědy.

Pokud se pokusíte přihlásit na adrese /admin/login, logicky to selže, protože modul ověřování ještě není nainstalován.

Modul ověřování musí být nainstalován na konci procesu, kdy jste pomocí generátoru vytvořili všechny seznamy a formuláře READ.

Modul ověřování uživatelů správce

Instalace modulu ověřování uživatelů správce

Instalační program modulu ověřování uživatelů umožňuje konfigurovat přístupová práva k prvkům správce.
Měl by se proto instalovat jako poslední po vytvoření všech prvků CRUD.

Otevřete generátor v prohlížeči a klikněte na kartu"Modul ověřování".

Instalační program vytvoří tabulky users a users_profiles.

Budete také muset zadat informace o hlavním správci.

Hlavní správce pak může spravovat uživatele a profily na panelu správce.

phpcg authentication module installer

Přeinstalace/aktualizace modulu ověřování uživatelů správce

Pokud po instalaci modulu ověřování uživatelů přidáte do panelu správce nějaké tabulky, budete muset aktualizovat tabulku users_profiles.

Pro tento účel máte dvě možnosti:

1 - přeinstalace pomocí automatického instalátoru

 • Vypnutí modulu z generátoru
  Disable the module from the generator
 • Odinstalování modulu z generátoru
  Uninstall the module from the generator
 • Odstranění souboru admin/secure/install/install.lock ze serveru
 • Odstraňte z databáze tabulku"users" a tabulku"users_profiles".
 • Znovu spusťte instalační program a postupujte podle pokynů

2 - Aktualizace pomocí jednoduchého dotazu SQL

Při instalaci/znovuinstalování modulu ověřování se změní tabulka users_profiles, kterou generátor PHP CRUD používá ke správě práv uživatelů. Pro každou tabulku vaší databáze používanou v panelu správce se vytvoří čtyři pole:

 • read_table
 • update_table
 • create_delete_table
 • constraint_query_table

Místo použití automatického instalátoru můžete tato čtyři pole přidat pomocí jednoduchého dotazu MySQL.
Výsledek bude úplně stejný jako při použití instalačního programu.

Zkopírujte/vložte níže uvedený dotaz do rozhraní pro správu databáze (tj.: phpmyadmin) a přidejte čtyři pole do tabulky users_profiles.

Nahraďte users_profiles názvem tabulky users_profiles, který může mít předponu.

Nahraďte _table názvem tabulky, kterou chcete přidat do modulu ověřování.

ALTER TABLE `users_profiles`
  ADD `r_table` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE AFTER `profile_name`,
  ADD `u_table` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE AFTER `r_table`,
  ADD `cd_table` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE AFTER `u_table`,
  ADD `cq_table` VARCHAR(255) NULL DEFAULT '' AFTER `cd_table`;

Struktura

Podrobnou logiku aplikace a strukturu složek správce naleznete na následující stránce.

Hlavní navigace

Navigační panel je rozdělen do kategorií a prvků.

Každý prvek představuje tabulku v databázi a umožňuje přístup ke stránce datové tabulky MySQL (READ List).

Uživatelé mohou vytvářet, upravovat a odstraňovat kategorie, organizovat je přetahováním a stejným způsobem uspořádávat prvky.

Rozhraní také umožňuje zvolit ikonu pro každý prvek.

Přístup k rozhraní pro správu navigačního panelu je přes generátor CRUD, tlačítko"Uspořádat navigační panel".

Organize the Bootstrap Dashboard Navbar

Informace jsou zaznamenány v jednoduchém souboru JSON: php-crud-generator/admin/crud-data/nav-data.json

Tento soubor lze upravit ručně. Není nutné procházet rozhraním.

Vše je podrobně vysvětleno zde v návodu k administračnímu panelu.

Ukázky kódu Bootstrap Dashboard

Programátoři pravděpodobně ocení náhled kódů souborů administrátorského panelu generovaných PHPCG.

Zde je několik ukázek kódu:

Seznam tabulky READ - Objekt PHP

Toto je hlavní třída PHP, která získává záznamy z databáze a vytváří všechny hodnoty.

<?php

namespace crud;

use common\Utils;
use phpformbuilder\database\DB;
use phpformbuilder\database\Pagination;
use secure\Secure;

class Actor extends Elements
{

  // item name passed in url
  public $item;

  // item name displayed
  public $item_label;

  // associative array : field => field displayed name
  public $fields;

  // external relations
  public $external_tables_count = 1;
  public $external_fields_count;
  public $external_rows_count;
  public $external_tables_labels = array('Film');
  public $external_add_btn = array();
  public $external_fields = array();

  // primary key passed to create|edit|delete
  public $primary_keys; // primary keys fieldnames

  // CREATE rights
  public $can_create = false;

  public $pks = array(); // primary key values for each row
  public $pk_concat_values = array(); // concatenated values of primary key(s) for each row
  public $pk_url_params = array(); // primary key(s) sent to the edit/delete forms URL for each row
  public $update_record_authorized = array();
  public $actor_id = array();
  public $first_name = array();
  public $last_name = array();
  public $last_update = array();

  public $active_filtered_fields = array();
  public $debug_content = '';
  public $export_data_button;
  public $filters_form;
  public $is_single_view = false;
  public $item_url;
  public $join_query = '';
  public $main_pdo_settings = array();
  public $pagination_html;

  // Array of primary fieldnames => values to select a single record for view
  public $params;

  public $records_count;
  public $select_number_per_page;
  public $sorting;

  public function __construct($element, $params = array())
  {
    $this->table     = $element->table;
    $this->item     = $element->item;
    $this->item_label  = $element->item_label;
    $this->primary_keys = $element->primary_keys;
    $this->select_data  = $element->select_data;
    $this->fields    = $element->fields;

    $table = $this->table;

    $this->params = $params;

    if (!empty($params)) {
      $this->is_single_view = true;
    }

    $json = file_get_contents(ADMIN_DIR . 'crud-data/' . $this->item . '-filter-data.json');
    $filters_array = json_decode($json, true);
    $this->item_url = $_SERVER['REQUEST_URI'];

    // connect to the database
    $db = new Pagination(DEBUG);
    $db->setDebugMode('register');


    $columns = 'actor.actor_id, actor.first_name, actor.last_name, actor.last_update';
    $where = array();

    // restricted rights query
    if (Secure::canReadRestricted($table)) {
      $where = array_merge($where, Secure::getRestrictionQuery($table));
    }

    if (!isset($_SESSION['npp'])) {
      $_SESSION['npp'] = 20;
    }

    // filters
    $filters = new ElementsFilters($table, $filters_array, $this->join_query);
    $this->active_filtered_fields = $filters->getActiveFilteredFields();
    $where_filters = $filters->getWhere();
    $where = array_merge($where, $where_filters);

    // search
    $where_search = array();
    if (isset($_POST['search_field']) && isset($_POST['search_string'])) {
      $searchVals = explode(' + ', $_POST['search_string']);
      $search_string = $searchVals[0];
      $_SESSION['rp_search_field'][$table] = $_POST['search_field'];
      $_SESSION['rp_search_string'][$table] = $search_string;
      if (sizeof($searchVals) > 1) {
        $_SESSION['rp_search_string_2'][$table] = $searchVals[1];
      } else {
        unset($_SESSION['rp_search_string_2'][$table]);
      }
    }

    if (isset($_SESSION['rp_search_string'][$table]) && !empty($_SESSION['rp_search_string'][$table])) {
      $sf = $_SESSION['rp_search_field'][$table];
      $search_field = $table . '.' . $sf;
      $search_field2 = '';
      $search_string_sqlvalue = $db->safe('%' . $_SESSION['rp_search_string'][$table] . '%');
      if (isset($_SESSION['rp_search_string_2'][$table])) {
        $search_string_2_sqlvalue = $db->safe('%' . $_SESSION['rp_search_string_2'][$table] . '%');
      }
      if (file_exists(ADMIN_DIR . 'crud-data/' . $this->item . '-select-data.json')) {
        $json = file_get_contents(ADMIN_DIR . 'crud-data/' . $this->item . '-select-data.json');
        $selects_array = json_decode($json, true);
        if (isset($selects_array[$sf]) && $selects_array[$sf]['from'] == 'from_table') {
          $search_field = $selects_array[$sf]['from_table'] . '.' . $selects_array[$sf]['from_field_1'];
          if (!empty($selects_array[$sf]['from_field_2'])) {
            $search_field2 = $selects_array[$sf]['from_table'] . '.' . $selects_array[$sf]['from_field_2'];
          }
        }
      }
      $where_search[] = 'LOWER(' . $search_field . ') LIKE LOWER(' . $search_string_sqlvalue . ')';
      if (!empty($search_field2) && isset($search_string_2_sqlvalue) && ($search_string_2_sqlvalue != "'%%'")) {
        $where_search[] = 'LOWER(' . $search_field2 . ') LIKE LOWER(' . $search_string_2_sqlvalue . ')';
      }
      $where = array_merge($where, $where_search);
    }

    $this->filters_form = $filters->returnForm($this->item_url);

    // Get join queries from active filters
    $active_filters_join_queries = $filters->buildElementJoinQuery();

    if (isset($_POST['search_field'])) {
      $pagination_url = str_replace(ADMIN_URL . 'search/', ADMIN_URL, $_SERVER['REQUEST_URI']);
    } else {
      $pagination_url = $_SERVER['REQUEST_URI'];
    }
    if (isset($_POST['npp']) && is_numeric($_POST['npp'])) {
      $_SESSION['npp'] = $_POST['npp'];
    }
    if ($this->is_single_view) {
      // if single record view
      $active_filters_join_queries = $filters->buildElementJoinQuery();
      $pagination_url = '';
      // replace 'fieldname' with 'table.fieldname' to avoid ambigous query
      $where_params = array_combine(
        array_map(function ($k) {
          return $this->table . '.' . $k;
        }, array_keys($this->params)),
        $this->params
      );
      $where = array_merge($where, $where_params);
    }

    // order query
    $this->sorting = ElementsUtilities::getSorting($table, 'last_name', 'ASC');

    $npp = $_SESSION['npp'];
    if (!empty($where_search) && PAGINE_SEARCH_RESULTS === false) {
      $npp = 1000000;
    }

    if (empty($where)) {
      $where = null;
    }

    // $this->main_pdo_settings are the PDO settings without the pagination LIMIT.
    $this->main_pdo_settings = array(
      'function' => 'select',
      'from'  => 'actor' . $active_filters_join_queries,
      'values'  => $columns,
      'where'  => $where,
      'extras'  => array('order_by' => $this->sorting),
      'debug'  => DEBUG_DB_QUERIES
    );

    $this->pagination_html = $db->pagine($this->main_pdo_settings, $npp, 'p', $pagination_url, 5, true, '/', '');

    if (DEBUG_DB_QUERIES) {
      $this->debug_content .= '<p class="debug-title text-bg-info">"' . $this->table . '" queries</p>' . $db->getDebugContent();
    }

    $update_authorized = false;
    if (Secure::canUpdate($this->table)) {
      // user can update ALL the records
      $update_authorized = true;
    }

    $this->records_count = $db->rowCount();
    if (!empty($this->records_count)) {
      while ($row = $db->fetch()) {
        $primary_keys_array = array(
          'actor_id' => $row->actor_id
        );
        $this->pks[] = $primary_keys_array;
        $pk_concatenated_values = $row->actor_id;
        $this->pk_concat_values[] = $pk_concatenated_values;
        $this->update_record_authorized[$pk_concatenated_values] = $update_authorized;
        $this->pk_url_params[] = http_build_query($primary_keys_array, '', '/');
        $this->actor_id[] = $row->actor_id;
        $this->first_name[] = $row->first_name;
        $this->last_name[] = $row->last_name;
        $this->last_update[] = $row->last_update;
      }
    }

    // Autocomplete doesn't need the followings settings
    if (!isset($_POST['is_autocomplete'])) {
      if (!$this->is_single_view) {
        // CREATE/DELETE rights
        if (Secure::canCreate($table) || Secure::canCreateRestricted($table)) {
          $this->can_create = true;
        }

        // restricted UPDATE rights
        if (Secure::canUpdateRestricted($table)) {
          $where = array_merge(
            Secure::getRestrictionQuery($table),
            $where_filters,
            $where_search
          );

          $pdo_settings = array(
            'function' => 'select',
            'from'  => 'actor' . $active_filters_join_queries,
            'values'  => $columns,
            'where'  => $where,
            'extras'  => array('order_by' => $this->sorting),
            'debug'  => DEBUG_DB_QUERIES
          );

          // get authorized update primary keys
          $db->pagine($pdo_settings, $npp, 'p', $pagination_url, 5, true, '/', '');
          if (DEBUG_DB_QUERIES) {
            $this->debug_content .= '<p class="debug-title text-bg-info">"' . $this->table . '" - get authorized update primary keys</p>' . $db->getDebugContent();
          }
          $records_count = $db->rowCount();
          if (!empty($records_count)) {
            while ($row = $db->fetch()) {
              $this->update_record_authorized[$row->actor_id] = true;
            }
          }
        }
      }

      /* external relations */

      for ($i = 0; $i < count($this->pks); $i++) {
        $this->external_rows_count[$i] = array();
        $this->external_fields[$i] = array();
        $this->external_add_btn[$i] = array();

        // actor => film_actor => film
        $from = 'actor INNER JOIN film_actor ON film_actor.actor_id=actor.actor_id INNER JOIN film ON film_actor.film_id=film.film_id';
        $values = 'film_actor.actor_id AS film_actor_actor_id, film_actor.film_id AS film_actor_film_id, film.title, film.release_year, film.film_id AS target_table_pk_0';
        $where = array();
        foreach ($this->pks[$i] as $key => $value) {
          $where[] = 'actor.' . $key . ' = ' . $value;
        }
        $db->select($from, $values, $where, array('order_by' => $this->sorting), DEBUG_DB_QUERIES);
        if (DEBUG_DB_QUERIES) {
          if ($i === 0) {
            $this->debug_content .= '<p class="debug-title text-bg-info">"film" queries <small>(External relation)</small></p>' . $db->getDebugContent();
          } else {
            $this->debug_content .= $db->getDebugContent();
          }
        }
        $records_count = $db->rowCount();
        $this->external_rows_count[$i][] = $records_count;
        $ext_fields = array(
          'table' => 'film',
          'table_label' => 'Film',
          'uniqid' => 'f-' . uniqid(),
          'fields' => array(
            'title' => array(),
            'release_year' => array()
          ),
          'fieldnames' => array(
            'title' => 'title',
            'release_year' => 'release_year'
          )
        );

        // get user custom fieldnames
        $ext_fieldnames = ElementsUtilities::getFieldNames($ext_fields['table']);
        if ($ext_fieldnames !== false) {
          foreach ($ext_fields['fieldnames'] as $key => $value) {
            if (isset($ext_fieldnames[$key])) {
              $ext_fields['fieldnames'][$key] = $ext_fieldnames[$key];
            }
          }
        }

        if (!$this->is_single_view) {
          // add button
          $add_btn = '';
          if (Secure::canCreate('film_actor')) {
            if (!empty($records_count)) {
              // add button for nested table
              $add_btn = '<div class="d-flex flex-row-reverse mb-2">';
              $add_btn .= ' <a href="' . ADMIN_URL . 'filmactor/create?actor_id=' . $this->pks[$i]['actor_id'] . '" class="btn btn-xs btn-primary" data-bs-title="Add new" data-bs-toggle="tooltip"><span class="fas fa-plus-circle prepend"></span>Add new Film</a>';
              $add_btn .= '</div>';
            } else {
              // add button for empty cell
              $add_btn = '<div class="d-flex justify-content-center">';
              $add_btn .= ' <a href="' . ADMIN_URL . 'filmactor/create?actor_id=' . $this->pks[$i]['actor_id'] . '" class="btn btn-xs btn-outline-secondary" data-bs-title="Add new" data-bs-toggle="tooltip"><span class="fas fa-plus-circle prepend"></span>Add new</a>';
              $add_btn .= '</div>';
            }
          }
          $this->external_add_btn[$i][] = $add_btn;
        }

        if (!empty($records_count)) {
          while ($row = $db->fetch()) {
            $json = false;
            if (!is_null($row->title)) {
              $test_if_json = json_decode($row->title);
              if (json_last_error() == JSON_ERROR_NONE && is_array($test_if_json)) {
                $json = $test_if_json;
              }
            }
            if ($json) {
              $ext_fields['fields']['title'][] = implode(', ', $json);
            } else {
              $ext_fields['fields']['title'][] = $row->title;
            }
            $json = false;
            if (!is_null($row->release_year)) {
              $test_if_json = json_decode($row->release_year);
              if (json_last_error() == JSON_ERROR_NONE && is_array($test_if_json)) {
                $json = $test_if_json;
              }
            }
            if ($json) {
              $ext_fields['fields']['release_year'][] = implode(', ', $json);
            } else {
              $ext_fields['fields']['release_year'][] = $row->release_year;
            }
            if (!$this->is_single_view) {
              // edit/delete buttons
              if (Secure::canUpdate('film_actor') || Secure::canCreate('film_actor')) {
                $action_btns = '<div class="btn-group">';
                $relation_table_pk_columns = array(
                  'actor_id' => $row->film_actor_actor_id,
                  'film_id' => $row->film_actor_film_id
                );
                $url_params = http_build_query($relation_table_pk_columns, '', '/');
                if (Secure::canUpdate('film_actor')) {
                  $action_btns .= '<a href="' . ADMIN_URL . 'filmactor/edit/' . $url_params . '" class="btn btn-xs btn-warning" data-bs-title="' . addslashes(EDIT) . '" rel="noindex" data-bs-toggle="tooltip"><span class="fas fa-pencil-alt"></span></a>';
                }
                if (Secure::canCreate('film_actor')) {
                  $action_btns .= '<a href="' . ADMIN_URL . 'filmactor/delete/' . $url_params . '" class="btn btn-xs btn-danger" data-bs-title="' . addslashes(DELETE_CONST) . '" rel="noindex" data-bs-toggle="tooltip"><span class="fas fa-times-circle"></span></a>';
                }
                $action_btns .= '</div>';
                $ext_fields['fieldnames']['action'] = ACTION_CONST;
                $ext_fields['fields']['action'][] = $action_btns;
              } // end if
            } // end if !$this->is_single_view
          } // end while
        } // end if
        $this->external_fields[$i][] = $ext_fields;
      } // end for
      $this->external_fields_count = count($this->external_fields);
    } // end if

    if (!$this->is_single_view) {
      // Export data button
      $this->export_data_button = ElementsUtilities::exportDataButtons($table, $this->main_pdo_settings);

      // number/page
      $numbers_array = array(5, 10, 20, 50, 100, 200, 10000);
      $this->select_number_per_page = ElementsUtilities::selectNumberPerPage($numbers_array, $_SESSION['npp'], $this->item_url);
    }
  }
}

            

Seznam tabulky READ - Šablona TWIG

Jakmile je objekt PHP vytvořen, je zobrazení vytvořeno pomocí čisté šablony TWIG:

  <div class="card {{ constant('DEFAULT_CARD_CLASS') }} me-4">
      <div class="card-header d-lg-flex flex-wrap justify-content-between {{ constant('DEFAULT_CARD_HEADING_CLASS') }}">
        {% if object.records_count > 0 %}

        <div class="d-flex ms-auto order-lg-2">
          {{ object.select_number_per_page|raw }}
        </div>

        <hr class="w-100 d-lg-none">

        {% endif %}
        <div class="d-flex order-lg-0 mb-3 mb-sm-0">
          {% if object.can_create == true %}
          <a href="{{ constant('ADMIN_URL') }}{{ object.item }}/create" class="btn btn-sm me-1 btn-primary d-flex align-items-center legitRipple"><i class="{{ constant('ICON_PLUS') }} position-left"></i>{{ constant('ADD_NEW') }}</a>
          {% endif %}
          {% if object.records_count > 0 %}
          {{ object.export_data_button|raw }}
          {% endif %}
        </div>

        <div class="order-lg-1 mx-lg-auto">
          <form name="rp-search-form" id="rp-search-form" action="" class="form-inline justify-content-center">
            <div class="form-group">
              <div class="input-group">
                <div id="rp-search-field" class="dropdown input-group-prepend">
                  <a class="dropdown-toggle pl-4 pr-3 rounded-left border-left border-top border-bottom" id="search-dropdown-link" data-bs-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
                      aria-expanded="false"></a>
                  <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="search-dropdown-link">
                    {% for field_name, field_display_name in object.fields %}
                    {% set active = '' %}
                    {% if field_name == attribute(session.rp_search_field, object.table) %}
                    {% set active = ' active' %}
                    {% endif %}
                    <a class="dropdown-item{{ active }}" href="#" data-value="{{ field_name }}">{{ field_display_name }}</a>
                    {% endfor %}
                  </div>
                </div>
                {% set search_value = '' %}
                {% if attribute(session.rp_search_string, object.table) is defined %}
                {% set search_value = attribute(session.rp_search_string, object.table) %}
                {% endif %}
                <input id="rp-search" name="rp-search" type="text" value="{{ search_value }}" placeholder="{{ constant('SEARCH') }}" class="form-control flex-grow-1">
                <div class="input-group-append">
                  <button id="rp-search-submit" class="btn btn-secondary ladda-button" data-style="zoom-in" type="submit"><span class="ladda-label"><i class="{{ constant('ICON_SEARCH') }}"></i></span></button>
                </div>
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>

      </div>

      {# Partial block list - rendered alone on the research results #}
      {% block object_list %}

      <div id="{{ object.item }}-list">

      {% if object.records_count > 0 %}

        <div class="table-responsive">
          <table class="table table-striped table-condensed table-data">
            <thead>
              <tr class="{{ constant('DEFAULT_TABLE_HEADING_BACKGROUND') }}">
                {% if constant('ADMIN_ACTION_BUTTONS_POSITION') == 'left' %}
                <th>{{ constant('ACTION_CONST') }}</th>
                {% endif %}

                <th class="sorting">{{ object.fields.actor_id }}<a href="#" class="sorting-up" data-field="actor_id" data-direction="ASC"><i class="{{ constant('ICON_ARROW_UP') }}"></i></a><a href="#" class="sorting-down" data-field="actor_id" data-direction="DESC"><i class="{{ constant('ICON_ARROW_DOWN') }}"></i></a></th>
                <th class="sorting">{{ object.fields.first_name }}<a href="#" class="sorting-up" data-field="first_name" data-direction="ASC"><i class="{{ constant('ICON_ARROW_UP') }}"></i></a><a href="#" class="sorting-down" data-field="first_name" data-direction="DESC"><i class="{{ constant('ICON_ARROW_DOWN') }}"></i></a></th>
                <th class="sorting">{{ object.fields.last_name }}<a href="#" class="sorting-up" data-field="last_name" data-direction="ASC"><i class="{{ constant('ICON_ARROW_UP') }}"></i></a><a href="#" class="sorting-down" data-field="last_name" data-direction="DESC"><i class="{{ constant('ICON_ARROW_DOWN') }}"></i></a></th>
                <th class="sorting">{{ object.fields.last_update }}<a href="#" class="sorting-up" data-field="last_update" data-direction="ASC"><i class="{{ constant('ICON_ARROW_UP') }}"></i></a><a href="#" class="sorting-down" data-field="last_update" data-direction="DESC"><i class="{{ constant('ICON_ARROW_DOWN') }}"></i></a></th>
                <th>film</th>
                <th>{{ constant('DISPLAY') }}</th>
              {% if constant('ADMIN_ACTION_BUTTONS_POSITION') == 'right' %}
                <th>{{ constant('ACTION_CONST') }}</th>
              {% endif %}
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
            {% for i in range(0, object.records_count - 1) %}
              <tr>
                {% if constant('ADMIN_ACTION_BUTTONS_POSITION') == 'left' %}
                <td class="has-btn-group no-ellipsis">
                  <div class="btn-group">
                    {% if object.pk[loop.index0] in object.authorized_update_pk %}
                    <a href="{{ constant('ADMIN_URL') }}{{ object.item }}/edit/{{ object.pk[loop.index0] }}" class="btn btn-sm btn-warning legitRipple" data-tooltip="{{ constant('EDIT') }}" data-delay="500"><span class="{{ constant('ICON_EDIT') }} icon-md"></span></a>
                    {% endif %}
                    {% if object.can_create == true %}
                    <a href="{{ constant('ADMIN_URL') }}{{ object.item }}/delete/{{ object.pk[loop.index0] }}" class="btn btn-sm btn-danger legitRipple" data-tooltip="{{ constant('DELETE_CONST') }}" data-delay="500"><span class="{{ constant('ICON_DELETE') }} icon-md"></span></a>
                    {% endif %}
                  </div>
                </td>
                {% endif %}
              <td>{{ object.actor_id[ loop.index0 ] }}</td>
              <td>{{ object.first_name[ loop.index0 ] }}</td>
              <td>
              {% if object.pk[loop.index0] in object.authorized_update_pk %}
              <span class="jedit-text tip" data-field="last_name" data-delay="500" title="{{ constant('CLICK_TO_EDIT') }}" id="actor-last_name-actor_id-{{ object.pk[ loop.index0 ] }}">{{ object.last_name[ loop.index0 ] }}</span>
              {% else %}
                {{ object.last_name[ loop.index0 ] }}
              {% endif %}
          </td>
              <td>{{ toDate(object.last_update[ loop.index0 ], 'dd MMMM yyyy H:m a')|raw }}</td>
                {% if object.external_tables_count > 0 %}
                {% for j in range(0, object.external_tables_count - 1) %}
                <td class="no-ellipsis">
                  {% if object.external_rows_count[i][j] > 0 %}
                  <h6 class="card-title text-center text-nowrap mb-2"><span class="badge bg-gray-300 position-left">{{ object.external_rows_count[i][j] }}</span><a class="dropdown-toggle" data-bs-toggle="collapse" href="#{{ object.external_fields[i][j]['uniqid'] }}" role="button" aria-expanded="false" aria-controls="{{ object.external_fields[i][j]['uniqid'] }}"><small class="text-muted nowrap">{{ constant('SHOW') }} / {{ constant('HIDE') }}</small></a></h6>
                  <div class="collapse" id="{{ object.external_fields[i][j]['uniqid'] }}">
                  {{ object.external_add_btn[i][j]|raw }}
                    <table class="table table-striped table-condensed">
                      <thead class=" {{ constant('DEFAULT_TABLE_HEADING_BACKGROUND') }}">
                        <tr>
                          {% for field, value in object.external_fields[i][j].fieldnames %}
                          <th>{{ value }}</th>
                          {% endfor %}
                        </tr>
                      </thead>
                      <tbody>

                        {# Loop records #}

                        {% for k in range(0, object.external_rows_count[i][j] - 1) %}
                        <tr>

                          {# Loop fields #}

                          {% for field, value in object.external_fields[i][j].fields %}
                          <td>{{ object.external_fields[i][j].fields[field][k]|raw }}</td>
                          {% endfor %}
                        </tr>
                        {% endfor %}
                      </tbody>
                    </table>
                  </div>
                  {% else %}
                  {{ object.external_add_btn[i][j]|raw }}
                  {% endif %}
                </td>
                {% endfor %}
                {% endif %}
                <td><a href="{{ constant('BASE_URL') }}" data-delay="500" data-tooltip="{{ constant('OPEN_URL') }}" target="_blank"><span class="{{ constant('ICON_NEW_TAB') }} text-center"></span></a></td>
                {% if constant('ADMIN_ACTION_BUTTONS_POSITION') == 'right' %}
                <td class="has-btn-group no-ellipsis">
                  <div class="btn-group">
                    {% if object.pk[loop.index0] in object.authorized_update_pk %}
                    <a href="{{ constant('ADMIN_URL') }}{{ object.item }}/edit/{{ object.pk[loop.index0] }}" class="btn btn-sm btn-warning legitRipple" data-tooltip="{{ constant('EDIT') }}" data-delay="500"><span class="{{ constant('ICON_EDIT') }} icon-md"></span></a>
                    {% endif %}
                    {% if object.can_create == true %}
                    <a href="{{ constant('ADMIN_URL') }}{{ object.item }}/delete/{{ object.pk[loop.index0] }}" class="btn btn-sm btn-danger legitRipple" data-tooltip="{{ constant('DELETE_CONST') }}" data-delay="500"><span class="{{ constant('ICON_DELETE') }} icon-md"></span></a>
                  {% endif %}
                  </div>
                </td>
                {% endif %}
              </tr>
              {% endfor %}
            </tbody>
          </table>
        </div> <!-- END table-responsive -->

        {% else %}
        <div class="card-body">
          <p class="text-semibold">
            {{ alert(constant('NO_RECORD_FOUND'), 'alert-info has-icon')|raw }}
          </p>
        </div>
        {% endif %}

        <div class="card-footer {{ constant('DEFAULT_CARD_FOOTER_CLASS') }} p-4 mt-5">
          {{ object.pagination_html|raw }}
        </div>
      </div> <!-- END {{ object.item }}-list -->

      {% endblock object_list %}
      {# END Partial block - rendered alone on the research results #}

    </div> <!-- END card -->

            

Formulář pro aktualizaci tabulky - Formulář PHP

Formulář vytvořený pro editaci záznamů z dané tabulky.

Formulář je vytvořen pomocí nástroje PHP Form Builder

Všechny operace se provádějí ve stejném souboru:

 • Chráněno modulem pro ověřování uživatelů a správu práv.
 • Získat záznamy pro předvyplnění formuláře
 • Vytvoření a zobrazení formuláře včetně všech zásuvných modulů (rozevírací seznamy, výběry, uploadery, ...).
 • Ověřování PHP
 • Aktualizovat záznamy v databázi nebo zobrazit chyby, pokud jsou odeslány nesprávné hodnoty.
<?php
use phpformbuilder\Form;
use phpformbuilder\Validator\Validator;
use phpformbuilder\database\DB;
use common\Utils;
use secure\Secure;

include_once ADMIN_DIR . 'secure/class/secure/Secure.php';

$debug_content = '';

/* =============================================
  validation if posted
============================================= */

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && Form::testToken('form-edit-actor') === true) {
  $validator = Form::validate('form-edit-actor', FORMVALIDATION_PHP_LANG);
  $validator->required()->validate('first_name');
  $validator->required()->validate('last_name');
  $validator->required()->validate('last_update');
  if (isset($_POST['last_update_submit'])) {
    $validator->date()->validate('last_update_submit');
  } else {
    $validator->date()->validate('last_update');
  }

  // check for errors
  if ($validator->hasErrors()) {
    $_SESSION['errors']['form-edit-actor'] = $validator->getAllErrors();
  } else {
    require_once CLASS_DIR . 'phpformbuilder/database/db-connect.php';
    require_once CLASS_DIR . 'phpformbuilder/database/DB.php';
    $db = new DB(DEBUG);
    $db->setDebugMode('register');
    $values = array();
    $values['first_name'] = $_POST['first_name'];
    $values['last_name'] = $_POST['last_name'];
    $values['last_update'] = $_POST['last_update'];
    $where = $_SESSION['actor_editable_primary_keys'];

    // begin transaction
    $db->transactionBegin();

    try {
      // update actor
      if (DEMO !== true && !$db->update('actor', $values, $where, DEBUG_DB_QUERIES)) {
        $error = $db->error();
        throw new \Exception($error);
      } else {
        // get records from film_actor
        $film_actor_current_records  = array();

        // Array with film.film_id
        $film_actor_records_to_add  = array();

        // Array with film_actor.actor_id
        $film_actor_records_to_delete = array();

        $from = 'film_actor';
        $columns = array('film_id');
        $where = array('actor_id' => $_SESSION['actor_editable_primary_keys']['actor.actor_id']);

        $db->select($from, $columns, $where, array(), DEBUG_DB_QUERIES);

        $db_count = $db->rowCount();
        if (!empty($db_count)) {
          while ($row = $db->fetch()) {
            $film_actor_current_records[] = $row->film_id;
          }
        }

        foreach ($_POST['ext_film'] as $film_value) {
          if (!in_array($film_value, $film_actor_current_records)) {
            $film_actor_records_to_add[] = $film_value;
          }
        }

        foreach ($film_actor_current_records as $film_value) {
          if (!in_array($film_value, $_POST['ext_film'])) {
            $film_actor_records_to_delete[] = $film_value;
          }
        }

        // insert records in film_actor
        foreach ($film_actor_records_to_add as $value) {
          $values = array();
          $values['actor_id'] = $_SESSION['actor_editable_primary_keys']['actor.actor_id'];
          $values['film_id'] = $value;
          if (DEMO !== true && $db->insert('film_actor', $values, DEBUG_DB_QUERIES) === false) {
            $error = $db->error();
            throw new \Exception($error);
          }
        }

        // delete records from film_actor
        foreach ($film_actor_records_to_delete as $film_id_value) {
          $where = array();
          $where['actor_id'] = $_SESSION['actor_editable_primary_keys']['actor.actor_id'];
          $where['film_id'] = $film_id_value;
          if (DEMO !== true && !$db->delete('film_actor', $where, DEBUG_DB_QUERIES)) {
            $error = $db->error();
            throw new \Exception($error);
          }
        }

        // ALL OK
        if (!DEBUG_DB_QUERIES) {
          $db->transactionCommit();

          $_SESSION['msg'] = Utils::alert(UPDATE_SUCCESS_MESSAGE, 'alert-success has-icon');

          // reset form values
          Form::clear('form-edit-actor');

          // redirect to list page
          if (isset($_SESSION['active_list_url'])) {
            header('Location:' . $_SESSION['active_list_url']);
          } else {
            header('Location:' . ADMIN_URL . 'actor');
          }

          // if we don't exit here, $_SESSION['msg'] will be unset
          exit();
        } else {
          $debug_content .= $db->getDebugContent();
          $db->transactionRollback();

          $_SESSION['msg'] = Utils::alert(UPDATE_SUCCESS_MESSAGE . '<br>(' . DEBUG_DB_QUERIES_ENABLED . ')', 'alert-success has-icon');
        }
      }
    } catch (\Exception $e) {
      $db->transactionRollback();
      $msg_content = DB_ERROR;
      if (DEBUG) {
        $msg_content .= '<br>' . $e->getMessage() . '<br>' . $db->getLastSql();
      }
      $_SESSION['msg'] = Utils::alert($msg_content, 'alert-danger has-icon');
    }
  } // END else
} // END if POST

// register editable primary keys, which are NOT posted and will be the query update filter
// $params come from data-forms.php
// replace 'fieldname' with 'table.fieldname' to avoid ambigous query
$where_params = array_combine(
  array_map(function ($k) {
    return 'actor.' . $k;
  }, array_keys($params)),
  $params
);
$_SESSION['actor_editable_primary_keys'] = $where_params;

if (!isset($_SESSION['errors']['form-edit-actor']) || empty($_SESSION['errors']['form-edit-actor'])) { // If no error registered
  $from = 'actor';
  $columns = '*';

  $where = $_SESSION['actor_editable_primary_keys'];

  // if restricted rights
  if (ADMIN_LOCKED === true && Secure::canUpdateRestricted('actor')) {
    $where = array_merge($where, Secure::getRestrictionQuery('actor'));
  }

  $db = new DB(DEBUG);
  $db->setDebugMode('register');

  $db->select($from, $columns, $where, array(), DEBUG_DB_QUERIES);
  if ($db->rowCount() < 1) {
    if (DEBUG) {
      exit($db->getLastSql() . ' : No Record Found');
    } else {
      exit('No Record Found');
    }
  }
  if (DEBUG_DB_QUERIES) {
    $debug_content .= $db->getDebugContent();
  }
  $row = $db->fetch();
  $_SESSION['form-edit-actor']['actor_id'] = $row->actor_id;
  $_SESSION['form-edit-actor']['first_name'] = $row->first_name;
  $_SESSION['form-edit-actor']['last_name'] = $row->last_name;
  $_SESSION['form-edit-actor']['last_update'] = date('Y-m-d H:i');
}

$_SESSION['form-edit-actor']['ext_film'] = array();

$from = 'film_actor';
$columns = array('film_id');
$where = array('actor_id' => $_SESSION['actor_editable_primary_keys']['actor.actor_id']);

$db = new DB();
$db->select($from, $columns, $where, array(), DEBUG_DB_QUERIES);

if (DEBUG_DB_QUERIES) {
  $debug_content .= $db->getDebugContent();
}

$db_count = $db->rowCount();
if (!empty($db_count)) {
  while ($row = $db->fetch()) {
    $_SESSION['form-edit-actor']['ext_film'][] = $row->film_id;
  }
}

// $params come from data-forms.php
$pk_url_params = http_build_query($params, '', '/');

$form = new Form('form-edit-actor', 'horizontal', 'novalidate');
$form->setAction(ADMIN_URL . 'actor/edit/' . $pk_url_params);
$form->startFieldset();

// actor_id --

$form->setCols(2, 10);
$form->addInput('hidden', 'actor_id', '');

// first_name --

$form->setCols(2, 10);
$form->addInput('text', 'first_name', '', 'First Name', 'required');

// last_name --
$form->addInput('text', 'last_name', '', 'Last Name', 'required');

// last_update --
$form->addInput('hidden', 'last_update', date('Y-m-d H:i'));

// external relation: actor => film_actor => film;
$from = 'film';
$columns = 'title, film_id';
$where = false;
$extras = array(
  'select_distinct' => true
);

$db = new DB();
$db->select($from, $columns, $where, $extras, DEBUG_DB_QUERIES);

if (DEBUG_DB_QUERIES) {
  $debug_content .= $db->getDebugContent();
}

$db_count = $db->rowCount();
if (!empty($db_count)) {
  $values = array();
  $display_values = array();
  while ($row = $db->fetch()) {
    $values[] = $row->film_id;
    $display_values[] = $row->title;
  }
  for ($i=0; $i < $db_count; $i++) {
    $form->addOption('ext_film[]', $values[$i], $display_values[$i]);
  }
  $form->addSelect('ext_film[]', 'Film', 'data-slimselect=true, multiple, data-close-on-select=false');
}
$form->addBtn('button', 'cancel', 0, '<i class="' . ICON_BACK . ' prepend"></i>' . CANCEL, 'class=btn btn-warning, data-ladda-button=true, data-style=zoom-in, onclick=history.go(-1)', 'btn-group');
$form->addBtn('submit', 'submit-btn', 1, SUBMIT . '<i class="' . ICON_CHECKMARK . ' append"></i>', 'class=btn btn-success, data-ladda-button=true, data-style=zoom-in', 'btn-group');
$form->setCols(0, 12);
$form->centerContent();
$form->printBtnGroup('btn-group');
$form->endFieldset();
$form->addPlugin('pretty-checkbox', '#form-edit-actor');
$form->addPlugin('formvalidation', '#form-edit-actor', 'default', array('language' => FORMVALIDATION_JAVASCRIPT_LANG));

            

Přizpůsobení pro pokročilé uživatele

Pokud se struktura databáze v průběhu procesu změní, PHPCG dokáže data obnovit a umožní vám přegenerovat odpovídající stránky CRUD.

Při generování stránek administračního panelu PHPCRUD automaticky uchovává zálohu předchozí verze.

Nástroj pro porovnávání souborů integrovaný do generátoru umožňuje porovnat vedle sebe aktuální a předchozí verzi a sloučit je výběrem bloků kódu, které mají být zachovány.

Přizpůsobení správy tak mohou být zachována i při změnách verze/struktury.

Pokyny k aktualizaci

Aktualizace jsou automatické.

Po vydání nové verze se v souboru /generator/generator.php zobrazí zpráva "Nová verze PHP CRUD GENERATOR je k dispozici" a stačí kliknout na tlačítko "Instalovat".

Číslo vaší verze je k dispozici v souboru /conf/conf.php (VERSION).


Aktualizace z verze 1.x na verzi 2.x

Verze 2 je zásadní aktualizací. Není proto možné provést aktualizaci z verze 1.

Řešením je tedy instalace verze 2 a následná změna konfigurace panelu správce.

Jazyky/překlady (I18n)

Generátor PHP CRUD i vygenerovaný panel administrace Bootstrap jsou plně vícejazyčné.

Překlad do vlastního jazyka:

 1. Zduplikujte soubor admin/i18n/en.php a přejmenujte ho na svůj vlastní jazyk.
 2. Vytvořte překlady uvnitř souboru, který jste vytvořili(admin/i18n/[váš-jazyk].php).
 3. Otevřete soubor conf/user-conf.php a nahraďte define('LANG', 'en'); názvem souboru, který jste použili dříve.
 4. Zkontrolujte class/phpformbuilder/plugins/select2/dist/js/i18n/[váš-jazyk].js a vytvořte jej, pokud neexistuje.
 5. Můžete nám poslat svůj překlad. Bude užitečný pro ostatní uživatele.

Nástroj pro tvorbu formulářů PHP

Součástí balíčku jenástroj PHP Form Builder, který můžete bez omezení používat na stejné doméně jako CRUD.

To znamená, že na svých webových stránkách/projektu můžete vytvořit libovolný formulář a používat integrované pluginy a funkce.

Chcete-li použít nástroj PHP Form Builder ve svém projektu, vytvořte soubor PHP, do kterého chcete přidat formulář, nebo otevřete jakýkoli existující soubor php a na jeho začátek přidejte tento kód:

use phpformbuilder\Form;

session_start();
include_once rtrim($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'], DIRECTORY_SEPARATOR) . '/conf/conf.php';
include_once CLASS_DIR . 'phpformbuilder/Form.php';

Poté můžete sestavit formuláře. Dokumentace je k dispozici na oficiálních stránkách: https: //www.phpformbuilder.pro.

Přetáhněte & upusťte Form Builder & Templates

Nástroj pro tvorbu formulářů přetažením a šablony formulářů nejsou součástí balíčku generátoru PHP CRUD. Není to omezení, ale jednoduše proto, že jsou k dispozici online a většina uživatelů je nepotřebuje, čímž se snižuje hmotnost balíčku PHPCG.

Pokud si je chcete stáhnout, jsou k dispozici zde:

Stáhněte si nástroj pro tvorbu formulářů PHP
Drag and drop a šablony formulářů (zip - ~ 2.33Mo)

Soubor ZIP obsahuje dva adresáře: drag-n-drop-form-builder a templates.

Tvorba formulářů přetažením a upuštěním

 • Adresář drag-n-drop-form-builder umístěte do složky class, hned vedle složky phpformbuilder.
  V prohlížeči pak můžete otevřít soubor /class/drag-n-drop-form-builder/index.html a začít vytvářet formuláře.
 • Když získáte kódy formulářů vygenerované nástrojem drag & drop, nezapomeňte vždy ručně přidat specifický kód generátoru CRUD (jak je vysvětleno výše):
  use phpformbuilder\Form;
  
  session_start();
  include_once rtrim($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'], DIRECTORY_SEPARATOR) . '/conf/conf.php';
  include_once CLASS_DIR . 'phpformbuilder/Form.php';

Šablony

 • Adresář drag-n-drop-form-builder umístěte do složky class, hned vedle složky phpformbuilder.
  V prohlížeči pak můžete otevřít soubor /class/drag-n-drop-form-builder/index.html a začít vytvářet formuláře.
 • Adresář se šablonami může být kdekoli na serveru, nezáleží na tom, ve které složce se nachází, šablony budou fungovat bez problémů.

Zdroje a kredity

Děkujeme autorům za jejich skvělou práci

Seznam změn

Po jakékoli aktualizaci zavřete a znovu otevřete prohlížeč, abyste vymazali PHP SESSION.

verze 2.3.5 (12/2023)


  Improvements:
    - improve Spanish translations
  Bug Fix:
    - fix "|raw" apprearing in the list's tables headers"
    - fix quotes escaping in the forms help texts
  

verze 2.3.4 (11/2023)


  Bug Fix:
    - fix a weird error with the error_log function call in DB class
    - fix error with the Spanish translation
  

verze 2.3.3 (11/2023)


  New Features:
    - Add PHP Errors Monitoring with email sending. Available in the generator's configuration tab.
  Improvements:
    - lint code with SonarLint + PHP 8.2, remove all php deprecated and warning messages
  Bug Fix:
    - fix a bug with "update" queries using the same fieldname in both values and where clause
  

verze 2.3.2 (10/2023)


  Improvements:
    - add SQL group_by clause in DB->select() '$extras' argument
    - ability to use HTML code for field titles
  Bug Fix:
    - the custom fieldnames are now properly displayed in the single records views
    - fix image field addons display in the generator forms
    - fix admin infinite loading bug in Firefox due to an internal Pace loader bug (https://github.com/CodeByZach/pace/issues/510)
  

verze 2.3.1 (04/2023)


  Bug Fix:
    - fix the file comparison tab not showing the tool
    - fix the broken date pickers translations
  

verze 2.3 (03/2023)


  Improvements:
    - fix wrong links & images in the documentation
    - database insert now returns the last insert id if supported by the db driver
  Bug Fix:
    - fix plugins_path in class/Form.php (PHP Form Builder) when the plugins folder URL is set with $form->setPluginsUrl()
    - repair the database getLastInsertId() function
    - remove PHP warning with Secure class when passing NULL to the constraint query
    - fix floating values that were converted to int with input[type="number"]
    - fix query error with empty filters
    - fix a warning in admin forms with some special restriction queries
    - fix error when sorting fields from relational tables
    - fix Deprecated error in class.fileuploader.php
  

verze 2.2 (02/2023)


  Improvements:
    - remove the search box in the Edit in place's boolean selects
  Bug Fix:
    - fix non-working Generator lock
    - fix error on cascade delete - please regenerate your delete forms if they use cascade deletion to get them working properly.
  

verze 2.1 (01/2023)


  Improvements:
    - authentication module installer will keep the multiselect opened when choosing the admin tables
    - update the wordcharcount plugin to set the default maxWords to -1 (= infinity)
  Bug Fix:
    - fix a wrong query in create/update forms on external tables
    - fix tinymce theme in class/phpformbuilder/plugins-config-custom/tinymce.xml
  

verze 2.0.1 (01/2023)


  Improvements:
    - enable of the auto-update system for the package's version 2
  Bug Fix:
    - fix filters inappropriate error message when the filter data contains null values
  

verze 2.0 (01/2023)


  New Features:
    - switch from Mysqli to PDO with prepared queries
    - Oracle database support
    - PostgreSQL database support
    - Firebird database support
    - upgrade to Bootstrap 5
    - upgrade Bootswatch themes
    - add the SCSS source files to the package
    - rewrite the color palette and make use of the Bootstrap 5 color contrast utilities (.text-bg-xxx)
    - replace PHP Form Builder by the latest version
    - add 'Display the database errors' and 'Simulate and debug' options to the generator's general settings for easy database debugging.
    - add an option to the generator's general settings to display the data tables in the viewport with or without a vertical scrollbar.
    - highly improve the debugging system, which now can show all the queries (including Ajax requests), PDO parameters and performances using the 'Simulate and debug' option.
    - add the ability to set a custom CSS class for the filtered columns in the admin READ
  Improvements:
    - auto-highlight filtered columns in the admin READ lists and remove the "Column number" setting in the generator "advanced filters" settings
    - the generator's advanced filters test tool now analyzes the queries and display an explicit error message when a field are missing from the query.
    - optimisation of the CRUD Generator forms and tools for more efficient loading
    - complete redesign of the generator and admin dashboard User Interface (UI)
  

verze 1.29 (08/2022)


  Improvements:
    - add an error message with a link to the documentation when a user opens a READ lists in the admin with the authentication module enabled and the table not registered inside it.
  Bug Fix:
    - fix an error with external fields multiple checkboxes
  

verze 1.28 (07/2022)


  New Features:
    - Display of values from secondary relationships.
    E.g: address.city_id -> city.country_id -> country.name
    PHPCG now can show the country name straight from the address READ list and forms.
    - Add capability to load the select options dynamically in Ajax from the database in the admin forms
  Improvements:
    - add 'json' in database fields types
    - update and improve the file comparison tool
    - test Apache FollowSymLinks + admin 404 errors in the installer and return the appropriate help messages
  

verze 1.27 (06/2022)


  Improvements:
    - the installer will now show a clear message if the database connection is successful but no table is found, instead of showing a connection failure message.
  Bug Fix:
    - fix a missing translation in Italian
    - fix a missing parenthesis in generator/generator-templates/form-edit-template.php
  

verze 1.26 (05/2022)


  Bug Fix:
    - fix a missing parenthesis in generator/generator-templates/form-create-template.php
  

verze 1.25 (05/2022)


  Improvements:
    - PHPCG will now preselect the current values in READ lists live-edit's select dropdowns
    - the Live edit in admin READ lists will now show the values of the relational table instead after editing
    - fix PHP warning with mysqli_free_result, boolean and null values & PHP 8.1
    - add a loading indicator when loading Live Edit forms from the READ lists
  Bug Fix:
    - set mysqli_report to MYSQLI_REPORT_OFF during the installation to make sure that mysqli_query will not throw a warning when a query fails (which is normal when we test if a table exist for instance, the query returns false);
    - fix all the errors in the generator with PHP8 and the count() function when some fields have been deleted from the database
    - fix broken queries due to a regex that didn't include table/field names with a number in admin/class/crud/ElementFilters
    - fix PHP Warning with Ajax filters in the admin dashboard
    - escape JSON values in Live edit select dropdowns
  

verze 1.24 (02/2022)


  Improvements:
    - add a warning to the installer if the install folder is not at the root of the project
    - add the same warning to the Quick Start Guide
  

verze 1.23 (11/2021)


  Improvements:
    - update the TWIG engine to 3.3.4
    - add a "Select" type in the READ list generator to prevent the CREATE/UPDATE form from reverting to "text" when rebuilding the READ list
    - add a message in the installer to warn users if their url has uppercase characters (uppercase are not valid and cause problems).
  Bug Fix:
    - replace a php arrow function call in ElementsFilters.php for php <7.4 compatibility
  

verze 1.22 (10/2021)


  Improvements:
    - load the Codecanyon package images in documentation/index.html from local assets instead of Cloudinary CDN, which was not authorized for external hostnames
  Bug Fix:
    - fix a sql error caused by Secure users rights (Secure::getRestrictionQuery() returning a single space instead of an empty value)
    - the Date Range filters now remove the NULL values to detect the minimum / maximum available dates for filter
    - fix filter error with invalid JSON values in database in latest MySQL versions
    - fix missing images in the documentation on users localhost.
    - fix the admin search engine for relational fields with 2 values
  

verze 1.21 (08/2021)


  Bug Fix:
    - the PHP integer validator will now accept null values
    - In the generator - custom validation: removing a validator will now work as expected instead of always removing the last validation rule.
  

verze 1.20 (07/2021)


  New Features:
    - Add a new option in the generator that allows to choose the target (intermediate or final table) of the add/edit/delete buttons for relational tables
  Bug Fix:
    - fix error in Material Datepicker months (error coming from the original plugin)
    - fix missing ACTION header in the admin lists when the action buttons are on the right and bulk check is disabled
  

verze 1.19 (04/2021)


  Improvements:
    - update the admin css to align the nested tables vertically on top
  Bug Fix:
    - fix broken boolean filters in the admin panel
    - fix php warnings in the generator with validation auto + INT fields + MySQL v8
    - restore the "add new" button for nested tables (external relations) in the admin dashboard READ lists
    - fix paginated search results urls in the admin dashboard
    - fix wrong links from READ lists nested tables to their edit/delete form if the nested table name contains underscores
  

verze 1.18 (03/2021)


  New Features:
    - PHPCG now accepts PHP 8
  Improvements:
    - choice of the name of the license table during the installation process
    - improve php version checking during the installation process
    - update the Tinymce responsive filemanager plugin to the latest version - only in the Codecanyon package, not in the auto-update to avoid breaking customized code from users.
    - improve code standards for PHP 8 compatibility
  Bug Fix:
    - fix issues with boolean values storage in the generator
    - remove PHP warning with Ajax filters loading
    - remove PHP warnings in the generator about missing relations
    - fix weird field types returned by MySQL, e.g., "smallint unsigned" instead of "smallint", which is the official valid field type
  

verze 1.17 (03/2021)


    - quickly unreleased because of unexpected bugs
  

verze 1.16 (02/2021)


  New Features:
  Improvements:
  Bug Fix:
    - fix wrong behavior of the admin delete forms when no option or "no" is selected due to a previous update
    - solve assets urls issues in the main index.html and the documentation
  

verze 1.15 (12/2020)


  New Features:
    - add a new 'html' field type in the generator to show the HTML content in the admin lists instead of HTML code when the fields contain HTML
    - auto enable textarea + tinyMce in the generator for HTML fields
  Improvements:
    - add $mail->Sender in Form.php for PHPMailer to improve email deliverability
    - edit the Fileuploader PHP image upload script to crop the images AFTER resizing
    - (the original behavior that center-crops the original image is still available in the file code comments)
    - add a default empty value in the admin forms select, radio & checkbox when the field is not required
  Bug Fix:
    - validator now validates integers with leading zeros (PHP :: Bug #43372)
    - fix wrong ajax POST url in the admin search with paginated results
    - fix textarea custom heights in CREATE forms
  

verze 1.14 (11/2020)


  New Features:
    - add field height option for textarea in the generator
  Improvements:
    - Accept NULL date / time instead of registering the default '1970-01-01 00:00' timestamp in database
    - sanitize directory separator in class/Form.php to avoid wrong plugins url detection on server with inconsistent $_SERVER['SCRIPT_NAME'] and $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'] values
    - show tinymce and word char count in the generator only for textarea
  Bug Fix:
    - remove php warning when posting a delete form without choosing yes/no
  

verze 1.13.3 (11/2020)


  Improvements:
    - improve scrolling behavior in admin nested tables show / hide
  Bug Fix:
    - fix non-working nested tables show / hide due to the new OverlayScrollbars plugin
  

verze 1.13.2 (11/2020)


  Bug Fix:
    - replace the deprecated admin table scrollbar plugin broken by the latest jQuery with the great new OverlayScrollbars plugin
  

verze 1.13.1 (11/2020)


  New Features:
    - new tutorial to customize the admin Home page: https://www.phpcrudgenerator.com/tutorials/how-to-customize-the-bootstrap-admin-homepage
    - add documentation to update the Authentication Module with a simple SQL query instead of reinstalling from scratch:
    https://www.phpcrudgenerator.com/documentation/index#admin-user-authentication-module
  Bug Fix:
    - fix a bug in the General Settings Form due to the previous update
  

verze 1.13 (11/2020)


  Bug Fix:
    - update jQuery to 3.5.1 due to a recent browser bug that prevented the generator forms to submit (nothing happened after clicking the submit button)
  

verze 1.12 (11/2020)


  Bug Fix:
    - prefill the generator create/update form properly with TinyMce and character counter options & values
    - remove php warning when installing the authentication module
    - move the generator scripts to the <head> part to avoid jQuery not loaded error in some special circumstances
    - change the target table in READ lists nested tables EDIT buttons to the end relationnal table instead of intermediate
    - edit class/Utils/isValidTimeStamp function to return true with number entry as well as string
  

verze 1.11 (09/2020)


  Improvements:
    - trim $url in CrudTwigExtension::ifRemoteFileExists($url) - vendor/twig/twig/src/Extension/CrudTwigExtension.php
    - replace "url" property in object classes with "item_url" to avoid conflicts with database fields named "url"
  Bug Fix:
    - fix php Notice when building single record READ lists
    - add empty default value in create / update forms for fields that get their values from a table when no record exist
    - fix the filtered columns overlay colored by colorColumns in the admin READ lists
    - fix wrong default dates / times in UPDATE forms with the pickadate & material date/time pickers hidden fields
    - fix date value with date pickers when a form is posted with errors
    - fix the index of the colored columns in READ lists when some filters are active with bulk delete enabled and admin action buttons are on the left
  

verze 1.10 (06/2020)


  Improvements:
    - add "open url button" link to the documentation in the generator
    - better date & time formats management with the material datepicker plugin
    (rebuild your create/update forms if you want to benefit from these changes)
  Bug Fix:
    - fix date and time custom formats with translations in the create / edit forms
    - add missing session_start() in ajax bulk delete forms
  

verze 1.9 (06/2020)


  New Features:
    - add Bulk Delete capabilities to the admin dashboard's data lists
    - add date range picker filter to the generator filters options + the admin dashboard's data lists
    - add "Default field for search" option to the generator
  Improvements:
    - improve the generator design consistency
    - improve root path detection for servers with inconsistent directory separators
    - collapse admin inactive sidebar categories on categorie click
  Bug Fix:
    - fix Ajax filter results when the result options use 2 field names
  

verze 1.8 (05/2020)


  Improvements:
    - add timezone to the generator general settings
    - update PHP Form Builder to the latest version (4.4)
    - upgrade Twig to Twig 3.0 and others vendor libraries for PHP 7.4.x compatibility
    - add php DOM extension test in the installer's server capabilities tests
    - add a clear error message with a link to the help center on root path detection failure
    - add a loading indicator to the auto-updater
  Bug Fix:
    - fix wrong urls in admin forms when moving the admin files from localhost to the production server
    - fix the missing relational values in the exported data
    - fix admin login failure after reinstalling the authentication module with changing the user table name
    - replace the double quotes with single quotes in the generator delete form template main query
  

verze 1.7.7 (04/2020)


  Bug Fix:
    - fix stupid ROOT path error with subfolder installations due to the previous update
  

verze 1.7.6 (04/2020)


  Improvements:
    - add a server test file in the install folder to debug paths & urls
    - auto-apply ORDER BY changes from the generator to the admin panel without clearing PHP session
    - update ElementFilters to allow simple quotes in advanced filters
  Bug Fix:
    - fix ROOT path with server alias
  

verze 1.7.5 (04/2020)


  New Features:
    - add an "Ajax loading" option in the generator READ Lists filters (default: false)
      Hint: Enable Ajax loading on all the tables that contain a lot of records
      This new option allows to load the filters options on demand and will GREATLY improve the loading speed
    - add ORDER BY in the generator READ List main settings
    - add website search to https://www.phpcrudgenerator.com documentation, tutorials & help center
    - add default skin loader for each Bootstrap admin theme CSS in the general settings form
    - add the item name in the admin header h1
    - add a footer template for admin READ lists (admin/templates/footer.html)
  Improvements:
    - cleaner generator design
    - add instructions to solve 404 errors on some servers (lightspeed) in the help center + admin/.htaccess
    - various minor optimizations
  Bug Fix:
    - fix Tinymce's Responsive file manager url
    - edit the cUrl test file in install/
  

verze 1.7.4 (12/2019)


  New Features:
    - new setting available to choose to show search results in all on the same page or in a paginated list
    IMPORTANT: regenerate your READ lists from the generator if you want the paginated search results
          or your paginated results will lead to 404 NOT FOUND
  Bug Fix:
    - fix nested table records in READ lists with only the primary key displayed
    - fix the "add new" button link (previously to 404) in READ lists nested tables with page > 1
    - the generator delete form now sets the correct stored options for external tables records
  

verze 1.7.3 (12/2019)


  New Features:
    - add an "Advanced" section in the tutorials with a new "Date and Time formats management logic tutorial
  Bug Fix:
    - fix wrong date / time formats in admin READ lists for servers without PHP intl extension in some random cases depending on the chosen format
    - fix date / time format dropdown helpers in the generator
  

verze 1.7.2 (11/2019)


  Improvements:
    - add Czech translation
    - improve documentation
  Bug Fix:
    - fix PHP warnings with forms & array values
    - fix error in general settings form when no logo is registered
    - fix filters query with number values & MySQL 5.7+
    - fix error in the Italian translation
    - fix PHP warning caused by primary keys aliases in the admin READ lists external relations
  

verze 1.7.1 (08/2019)


  Bug Fix:
    - Fix the Admin Dropdown Search field cross-browser compatibility
    (rebuild your lists to apply)
  

verze 1.7 (08/2019)


  New Features:
    - New live search with Ajax Autocomplete for Bootstrap Admin Panel READ lists
    (rebuild your lists to apply)
  Improvements:
    - Update Material Pickers for compatibility
  

verze 1.6.1 (07/2019)


  New Features:
    - Admin filters now can deal with JSON array values (select multiple, checkboxes)
    - New PHP CRUD Generator Tutorials channel on Youtube
  Improvements:
    - Array values from database now displayed as comma-separated values instead of raw JSON
    - improve the online Documentation & Tutorials
  Bug Fix:
    - Rewrite code to limit users rights to their own records
    (rebuild your lists / forms to apply)
  

verze 1.6 (06/2019)


  New Features:
    - 20+ new Bootstrap themes are now available
    - Choose your preferred Bootstrap theme from the General Settings form
    - Customize all the main layout Bootstrap CSS classes from the General Settings form
    - Compile the SASS files with Gulp using the new PHP CRUD Generator Gulp Github repository
    - New tutorial for Admin Theming & CSS: https://www.phpcrudgenerator.com/tutorials/how-to-customize-the-bootstrap-admin-panel-css
  Bug Fix:
    - Great, no known bug!
  

verze 1.5.6 (06/2019)


  Improvements:
    - The General Settings form in the generator now allows to change the Bootstrap admin main body class
  Bug Fix:
    - the installer was broken by the previous changes. Solved now.
    - Edit in place is no more available in Admin READ lists for users with insufficient rights
    - the broken "enable/disable" authentication module in the Generator now works again
  

verze 1.5.5 (06/2019)


  New Features:
    - The date & Time pickers languages can now be defined in the General Settings form
    - You can now choose the style of the Bootstrap admin date & Time pickers
    (default | Material Design)
    - New Italian translation - Many thanks to Alberto
  

verze 1.5.4 (06/2019)


  New Features:
    - New General Settings form available in the Generator
    - The action buttons of the Bootstrap Admin panel can now be on the left or right of the table
    - The filters of the Bootstrap Admin panel can now be triggered automatically when selected
    - You can change the site title and admin logo using the General Settings form
    - You can change the admin language using the General Settings form
    - You can change the admin skin using the General Settings form
  Improvements:
    - Show custom table names in Admin READ lists nested tables
  Bug Fix:
    - The Validation button in the Generator should now never overlap the forms
  

verze 1.5.3 (06/2019)


  New Features:
    - Action buttons in the admin panel can now be displayed in the
    1st column of the admin READ lists
  Improvements:
    - Responsive & others in admin CSS
  Bug Fix:
    - datepicker plugin
    - files & images upload
    - tooltips
    (these bugs were due to the previous update with latest PHP Form Builder)
  

verze 1.5.2 (05/2019)


  Bug Fix:
    - fix sorting buttons in admin panel READ lists
  

verze 1.5.1 (05/2019)


  Bug Fix:
    - fix export to excel/csv in admin panel
  

verze 1.5 (05/2019)


  New Features:
    - replace PHP Form Builder with the latest version 4.2.1
  Improvements:
    - Admin Panel Fast Loading optimization with the new LoadJS features
    - PHP CRUD Fast Loading optimization with the new LoadJS features
    - rewrite queries for admin restricted users rights
    - upgrade Bootstrap to the latest version 4.3.1
    - minor various others improvements
  

verze 1.4.9 (05/2019)


  New Features:
    - add new Export features (print - current view - all records) in admin READ lists
  

verze 1.4.8 (02/2019)


  New Features:
  Improvements:
    - add (very) strong protection for fileuploader plugin uploads
  Bug Fix:
    - remove some PHP warnings
    - solved admin sidebar duplicate items issue
  

verze 1.4.7 (02/2019)


  Bug Fix:
    - fix navbar issue with empty icons
  

verze 1.4.6 (02/2019)


  New Features:
    - New "array" field type in generator for checkboxes & select multiple values
    will show JSON decoded values in the READ lists
  Improvements:
    - better admin navbar content management ("Organize Navbar")
    - improve array values management in the generator
  Bug Fix:
    - fix non-working select multiple with "set" & "enum" field types
    - fix changelog url in auto-update success message
  

verze 1.4.5 (02/2019)


  New Features:
    - License system now accepts domain with multiple extensions
    e.g., domain.com, domain.eu, domain.co.uk are all valid with the same license.
    - New button in the Generator to reload fresh database structure
    (When you add or remove tables)
  Improvements:
  Bug Fix:
    - admin filters now accept zero values
    - fix queries in admin lists on external tables with direct relation (no intermediate table)
  

verze 1.4.4 (02/2019)


  New Features:
    - external records from relational tables can now be managed
    from the READ LISTS & the CREATE/UPDATE forms (!)
    - add self-referential foreign keys management
    - tables can now be removed/re-enabled from the admin navbar
    - add Spanish admin translation (Thanks to Sergio)
  Improvements:
    - export buttons (csv/xls[x]) now export the exact filtered list items
    - align single fields on the left in admin panels

  Bug Fix:
    - remove phone validation in auth. module installer
    - logout from generator/generator.php now does its job as intended
    - upgrade PHPMailer to latest 6.0.6 to fix PHP 7.3 warnings
  

verze 1.4.3 (12/2018)


  Bug Fix:
    - fix inverted label & value in form CREATE/EDIT templates
    - protect relation tables SELECT queries in form CREATE/EDIT templates
  

verze 1.4.2 (10/2018)


  New Features:
    - new "Add New" button in admin READ lists on external nested tables even if no record
  Improvements:
    - ADMIN panel: register URL query parameters in $_GET (Altorouter ROUTES doesn't deal with these).
    - the ADMIN ADD & UPDATE forms now redirect to the correct list if we come from a nested table (external relation)
    - move date_default_timezone_set from conf/conf.php to conf/user-conf.php
    - add Help & instructions for Microsoft IIS & NGINX servers
  Bug Fix:
    - "Add New" button in admin READ lists now always targets the right CREATE form
    even if there's several external nested tables in the list.
    - Fix several warnings & minor issues
  

verze 1.4.1 (10/2018)


  New Features:
    - add "Add New", "Edit" & "Delete" buttons in READ Lists nested tables for external tables records
  Improvements:
    - add compatibility for date & time without PHP intl extension
  Bug Fix:
    - definitely fix the Apache mod_security error on the install process with some misconfigured servers
  

verze 1.4 (10/2018)

Varování: Pokud máte v seznamu admin READ pole s datem nebo časem, otevřete příslušné šablony v /admin/templates, najděte funkce toDate(...) a nahraďte formát data PHP odpovídajícím formátem data ICU.

nové online výukové programy PHP CRUD


  New Features:
    - PHPCG includes now the complete latest PHP Form Builder version with all its features & plugins.
    - Add the online knowledge base with numerous tutorials & videos
  Improvements:
    - improve date & time translations management - https://www.phpcrudgenerator.com/tutorials/how-to-translate-dates-times-in-admin-panel
    - add full date & time translation in admin lists & forms
    - change admin form action from absolute url to root relative url
    - add install/curl-test.php to help with CURL debbuging
  Bug Fix:
    - the generator now retrieves the correct stored values to be displayed in READ lists for the external fields
    - get the correct time value in admin edit forms with datetime fields
    - solve plugins URL detection with paths containing uppercase letters
  

verze 1.3.2 (08/2018)


  Improvements:
    - dates edit in place now get the current field value
    - image now crop from the center
  Bug Fix:
    - fix missing fields in update forms due to previous update error
    - fix admin lists bug with fields having uppercase characters
    - fix admin edit in place with dates & uppercase table name
  

verze 1.3.1 (08/2018)


  Improvements:
  Bug Fix:
    - fix Generator form create profiles
  

verze 1.3 (08/2018)


  Notes:
      - After this update you may have to reinstall the user authentication module from the Generator page.
  Improvements:
    - update server-side validation functions to accept empty values,
        except for the validators whose internal logic make values required.
        Details available here: https://www.phpformbuilder.pro/documentation/class-doc.php#php-validation-methods
    - the User Authentication Module now keeps the users & users profiles tables and records when uninstalling.
    - the User Authentication Module can now be reinstalled even if the users & users profiles table exist
    - improve user profiles management and rights limitations
    - the users rights changes now take effect without clearing the session
    - the admin sidebar doesn't show empty categories anymore
    - the only required fields in users table are now name, firstname, profile ID, email, pass & active
    (takes effect on new User Authentication Module installs only)
    - add simulate property to Generator.php to simulate when we reset a table structure from generator
    - remove several warnings & improve various feedback messages
  Bug Fix:
    - solve problem with updates & SSL errors on misconfigured servers
  

verze 1.2.4 (07/2018)


  Notes:
      - After this update you may have to reinstall the user authentication module from the Generator page.
  Improvements:
      - set default empty value for passwords in UPDATE FORMS
  Bug Fix:
      - solve CREATE/UPDATE forms generation with custom validation
      - solve READ LISTS generation with advanced filders
      - solve image path in admin when the field thumbs are not enabled
      - remove password validation in UPDATE FORMS if posted value is empty
      - correct select values count in generator CREATE/UPDATE forms with custom values
      - solve error 500 when adding new users
  

verze 1.2.3 (07/2018)


  New Features:
      - add an uninstallation process
      - add a login module for the generator on the production server
      - primary key management in admin forms
  Improvements:
      - remove the "select database" form in generator & auto select the correct database
      - add warnings for non-standard tables & field names (hyphenated)
      - improve password fields management in CREATE/UPDATE forms:
      better password encryption with Secure class
      password are now automatically optional on update forms with an helper text: "Leave blank to keep the current password"
      - turn fileuploader debug on for CREATE/UPDATE forms
      - improve documentation
      - improve auto-validation detection according to forms & database field types
  Bug Fix:
      - revert Twig template engine to version 1.35.4 to preserve PHP < 7.0 compatibility
      - regenerate css & js combined plugin files for CREATE/UPDATE forms when the forms are edited with the generator
      - fix generator which failed to validate when custom validators were selected while generating the CREATE/UPDATE forms
      - fix password encryption when changes are made in CREATE/UPDATE users table
  

verze 1.2.2 (07/2018)


  Improvements:
      - add user-conf file to avoid breaking user custom settings with updates
      - move the install folder outside the generator folder.
      - improve the updater script
      - improve url & path management
  Bug Fix:
      - fix server issues in some special configurations
  

verze 1.2.1 (07/2018)

Upozornění: Pokud nemáte povolený autentizační modul, otevřete po aktualizaci soubor php-crud-generator/conf/admin-lock.php a nastavte hodnotu ADMIN_LOCKED na false.


  Improvements:
      - move ADMIN_LOCKED and ADMIN_LOGO to separate files for easier updates
  Bug Fix:
      - fix several minor bugs
  

verze 1.2 (06/2018)


  Bug Fix:
      - fix authentication module installation (wrong users filters)
  

verze 1.1 (06/2018)


  New Features:
      - add File uploader to Generator + Admin panel
      - add version check & auto-updater
  Improvements:
      - update dependencies & move to vendor with Composer
      - improve ROOT path analysis
  Bug Fix:
      - correct date & time validation
      - correct value/display inversion with live-edit custom select
  

verze 1.0 (06/2018)


  First Release