Použití vnořených tabulek v seznamech správce Bootstrap

Vnořené tabulky jsou užitečné pro zobrazení pouze podstatných údajů v hlavní tabulce.


Jak používat vnořené tabulky v panelu správce?

Někdy tabulka obsahuje mnoho polí; pokud je všechny zobrazíte v hlavní tabulce, bude příliš široká a budete ji muset procházet vodorovně.

Na druhou stranu některé údaje nemusí být podstatné, je lepší zjednodušit hlavní zobrazení a pak je zobrazit, pokud si to přejete.

Generátor CRUD PHP umožňuje umístit vybraná pole do vnořené tabulky. Uživatel administrátora tak bude moci kliknutím na tlačítko zobrazit podrobnosti o jednotlivých záznamech, přičemž hlavní tabulka zůstane přehledná a čitelná.


Chcete-li vybraná pole umístit do vnořených tabulek, zaškrtněte v generátoru CRUD na kartě Build READ List přepínač "vnořená tabulka" odpovídající vybraným polím.

Nested table option in the CRUD Generator
Možnost vnořené tabulky v generátoru CRUD

Zde je výsledek na panelu správce Bootstrap:

Nested table caret in the Bootstrap Admin Dashboard
Vnořená tabulka caret v panelu správce Bootstrap
Nested table expanded in the Bootstrap Admin Dashboard
Vnořená tabulka rozbalená na panelu správce Bootstrap

Předpoklady

Chcete-li použít vnořené tabulky v tabulkách dat správce Bootstrap, musíte předem:

Hlavní stránka výukového programu PHP CRUD