Jak změnit sílu hesla pro uživatelské účty?

Síla hesla určuje úroveň zabezpečení hesel uživatelů, kteří mají přístup k panelu správce.


Hesla uživatelů musí mít ve výchozím nastavení délku alespoň 6 znaků a musí obsahovat alespoň jedno malé písmeno, jedno velké písmeno a jednu číslici.

Toto nastavení můžete snadno změnit a vybrat si z různých předem nahraných konfigurací.

 1. Otevřete soubor /conf/user-conf.php
 2. Najděte konstantu USERS_PASSWORD_CONSTRAINT a nahraďte její hodnotu ("lower-upper-number-min-6") jednou z následujících možných hodnot:

  • min-x // malá písmena - alespoň x znaků
  • lower-upper-min-x // malá + velká písmena - alespoň x znaků
  • lower-upper-number-min-x // malá + velká písmena + čísla - alespoň x znaků
  • lower-upper-number-symbol-min-x // malá písmena + velká písmena + čísla + symboly - alespoň x znaků
  kde"x" je číslo mezi 3 a 8.
 3. Uložit /conf/user-conf.php

Omezení hesla se změní pro všechny nově příchozí uživatele.

Předpoklady

Chcete-li změnit sílu hesla uživatelů, kteří mají přístup k panelu správce PHPCG, musíte předem:

Hlavní stránka výukového programu PHP CRUD