Co je generátor CRUD PHP?

PHP CRUD Generator je online aplikace určená k vytvoření kompletního administračního panelu pro libovolné webové stránky využívající databázi MySQL.


Aplikace se skládá ze 2 modulů:

 1. Generátor CRUD

  Umožňuje:

  • Zvolte si možnosti pro každou tabulku a pole v databázi a poté vygenerujte stránky administrátorského rozhraní CRUD (seznamy READ, formuláře CREATE, formuláře UPDATE, formuláře DELETE).
  • Nainstalujte modul ověřování panelu správce
  • Vytvoření a uspořádání navigačního menu panelu správce
 2. Rozhraní pro správu

  Administrační rozhraní je modul pro koncové uživatele a slouží k zobrazení a úpravám obsahu webových stránek (databáze).

  • Každý uživatel může mít různá práva v závislosti na svém profilu a pro vstup do panelu správce se musí přihlásit.
  • Každá tabulka je položkou v postranní nabídce.
  • Seznamy a formuláře vytváří generátor.
  • Uživatelské rozhraní panelu správce umožňuje provádět operace CRUD PHP.

Hlavní stránka výukového programu PHP CRUD