CRUD Generator

Databáze sakila

Aktuální verze je aktuální

Přepínač na panel Admin

Generátor PHP Crud - Vytvořte si správce Bootstrap odtud

Jste zde v generátoru PHP CRUD, který vám umožní generovat váš panel Bootstrap Admin Panel z jakéhokoli MySQL/MariAdb, Oracle, PostgreSQL, Firebird Database při několika kliknutích.


  1. Vyberte tabulku, kterou chcete přidat do panelu Admin.
  2. Chcete -li vytvořit své CRUD stránky, klikněte na jedno ze 3 velkých tlačítek:
  3. Vyberte své možnosti pro každé pole a poté potvrďte ve spodní části stránky
Tabulka

Všechny CRUD operace jsou zakázány v tomto demo.

Vyberte akci
Možnosti z stránkovaného seznamu
actorHlavní nastavení
Možnosti kaskádového mazání
actorJména zobrazená v administrátorovi
actorFiltry (rozevírací seznamy pro filtrování výsledků)

Použijte FlySpeed SQL Query pro generování a testování dotazů.

Označení
Štítek se zobrazí vedle rozevíracího seznamu.
Příklad: "Autor"
Hodnota(y)
Pole, která mají být zobrazena v rozevíracím seznamu, oddělena "+".
Příklad : "authors.name + authors.first_name"
Pole
Pole pro dotazy SQL SELECT.
Příklad : "authors.name, authors.first_name, articles.authors_id"
Pole k filtrování
Pole použitá pro filtrování doazů.
Příklad : "articles.authors_id"
SQL Formulář
SQL FROM dotaz.
Příklad : "articles Left Join authors On articles.authors_id = authors.id"
Typy hodnot
Text nebo Boolean.

Jako příklad bude uveden dotaz:

SELECT DISTINCT authors.name, authors.first_name, articles.authors_id FROM articles INNER JOIN authors ON articles.authors_id = authors.id

Když si uživatel vybral položku ze seznamu:

SELECT DISTINCT authors.name, authors.first_name, articles.authors_id FROM articles INNER JOIN authors ON articles.authors_id = authors.id WHERE articles.authors_id = [posted value]

Použijte table.field raději než field pro vyhnutí se nejasným dotazům.

Pokud tabulka obsahuje mnoho záznamů, povolte načítání ajaxu.
Pole filtru
Pokud "Ano", uživatelé si vyberou záznamy mezi 2 daty. Jinak si vyberou jediné datum.
Nelze použít s načítáním Ajaxu.
Pokud tabulka obsahuje mnoho záznamů, povolte načítání ajaxu.
Pole filtru
Pokud "Ano", uživatelé si vyberou záznamy mezi 2 daty. Jinak si vyberou jediné datum.
Nelze použít s načítáním Ajaxu.
Pokud tabulka obsahuje mnoho záznamů, povolte načítání ajaxu.
Pole filtru
Pokud "Ano", uživatelé si vyberou záznamy mezi 2 daty. Jinak si vyberou jediné datum.
Nelze použít s načítáním Ajaxu.
actoractor Pole

Hodnoty : Není

[ROOT_PATH]/
[ROOT_URL]/
Seznam oddělený čárkami. Příklad: doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt
[ROOT_PATH]/
[ROOT_URL]/
Pokud povolíte generování miniatur, musíte v adresáři pro nahrávání vytvořit složku s názvem "thumbs" a pak 3 složky uvnitř adresáře "thumbs" s názvy "lg", "md", "sm".

Hodnoty : Není

[ROOT_PATH]/
[ROOT_URL]/
Seznam oddělený čárkami. Příklad: doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt
[ROOT_PATH]/
[ROOT_URL]/
Pokud povolíte generování miniatur, musíte v adresáři pro nahrávání vytvořit složku s názvem "thumbs" a pak 3 složky uvnitř adresáře "thumbs" s názvy "lg", "md", "sm".

Hodnoty : Není

[ROOT_PATH]/
[ROOT_URL]/
Seznam oddělený čárkami. Příklad: doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt
[ROOT_PATH]/
[ROOT_URL]/
Pokud povolíte generování miniatur, musíte v adresáři pro nahrávání vytvořit složku s názvem "thumbs" a pak 3 složky uvnitř adresáře "thumbs" s názvy "lg", "md", "sm".

Hodnoty : Není

Rule Description Result
d Date of the month 1 – 31
dd Date of the month with a leading zero 01 – 31
ddd Day of the week in short form Sun – Sat
dddd Day of the week in full form Sunday – Saturday
m Month of the year 1 – 12
mm Month of the year with a leading zero 01 – 12
mmm Month name in short form Jan – Dec
mmmm Month name in full form January – December
yy Year in short form * 00 – 99
yyyy Year in full form 2000 – 2999
Rule Description Result
h Hour in 12-hour format 1 – 12
hh Hour in 12-hour format with a leading zero 01 – 12
H Hour in 24-hour format 0 – 23
HH Hour in 24-hour format with a leading zero 00 – 23
i Minutes 00 – 59
a Day time period a.m. / p.m.
A Day time period in uppercase AM / PM
actorVnější vztahy

Vztah MANY_TO_MANY

Zapnutí tohoto vztahu umožňuje přiřadit jeden nebo více film ke každému záznamu tabulky actor.

Tabulka film_actor je v tomto případě čistá relační tabulka, která spojuje tabulku film s tabulkou actor.

Příkaz READ LIST zobrazí záznamy tabulky film ve vnořené tabulce.

V závislosti na vaší volbě umožní formuláře VYTVOŘIT a EDITOVAT přiřadit záznamy tabulky film k přidané/upravené actor,
nebo přidat/upravit/odstranit záznamy tabulky film.

ONE_TO_MANY vztah

Pokud povolíte tento vztah, READ LIST zobrazí se pro každý záznam v tabulce actor odpovídající záznamy v tabulce %original_table% v rozevírací tabulce.

Pokud povolíte Povolit uživatelům přidávat / upravovat / mazat záznamy z internetu READ LIST možnost, kterou budou uživatelé moci přidat / upravit / odstranit záznamy z tabulky film_actor přímo z této tabulky .

Možnosti pro formulář pro odstranění

Pole zobrazená uživateli v administrátorovi pro potvrzení odstranění

 

PHP CRUD Generator - Konfigurace

The Configuration form is disabled in this demo.

PHP CRUD Generator - Porovnání souborů

The file comparison tool is disabled in this demo.

PHP CRUD Generator - Modul ověřování

Modul uživatelské autentizace je zakázán